VELKOMMEN

Alle Kategorier

WILMER LÆRER BARN MESTRING

Med Wilmer TV kan du lære barna dine at det viktigste er å øve og prøve! Og ha det gøy. Wilmer flytter fokus vekk fra å være "flink" og over til å se viktigheten av innsats. Som Wilmer sier: "Læring er næring for hjernen!" Basert på Dr. Carol Dwecks forskning om tankesett.

PRØV WILMER TV NÅ!